Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі «Першочергові протиаварійні роботи по адмінбудівлі МНС


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі «Першочергові протиаварійні роботи по адмінбудівлі МНС

(Улаштування конструкцій даху)»
п/п

1Найменування робіт та витрат

2

Одиниця

виміру

3

Кількість

4
Розробка проектно-кошторисної документації

шт.

1
Розділ. Улаштування конструкцій даху1

Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,

ферми та ін.]

т

130

2

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т

маш-год

780

3

Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м

прогоном до 24 м, масою до 3 т

т

130

4

Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т

маш-год

690,3

5

Металоконструкції індивідуальні

т

130

6

Нанесення механізованим способом в один шар

покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-38091

на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих

конструкцій

100м2

377

7

На кожний наступний шар нанесення механізованим

способом покриття з вогнезахисного матеріалу

УНИТЕРМ-38091 додавати до норми 13-74-5

100м2

37,7

8

Вогнезахисна мастика "ЕДОТЕРМ Х1-150"

т

16,588

9

Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці

"Касакад"

100м2

26

10

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т

маш-год

13

11

Сталь покрівельна Марсельська 12 Ангоба концерн

KORAMIK

м2

2834

12

Коньковая планка

п.м.

200,4

13

Карнізна планка

п.м.

304,2

14

Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами

типу "RIGIPS" або "KNAUF" висотою до 4 м [фальшстіни]

по дерев'яному каркасу

100м2

26

15

Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм

м2

2730

16

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5

мм, довжина 25 мм

т

0,77

17

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм

100шт

44,2

18

Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому

компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від

0,14 до 0,19 мм

кг

4

19

Шпаклівка ЭП-0010

т

0,39

20

Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

100м2

26

21

Плівка пароізоляційна

м2

2600

22

Мінераловатні плити

м3

260

23

Улаштування слухових вікон

шт

4

24

Вікно мансардне

шт

4

25

Мансардна драбина

шт

4

26

Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її

конструкцій для високих ростверків

100м2

9,5052

27

Укладання металевих балок в міжповерхових

перекриттях

т

8,586

28

Улаштування перекриттів по стальних балках і

монолітних ділянок при збірному залізобетонному

перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною

до 150 мм

100м3

1,426

29

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т

маш-год

29,26

30

Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або

мат мінераловатних або скловолокнистих

100м2

0,135

1

2

3

4

31

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному

зв'язувальному, марка М200

м3

2,78

32

Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і

колод

100м2

3,2

33

Улаштування поясів в опалубці

100м3

0,17

34

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т

маш-год

11,02

35

Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних

100м2

3,2

36

Установлення каркасів і сіток у перекриттях, маса одного

елемента до 20 кг

т

0,85

37

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,

клас А-III, діаметр 16-18 мм

т

0,85

38

Монтаж купольной конструкції зенітного ліхтаря

прозорого

т

8,5

39

Конструкцiї купола (металевi з склопакетами

криволинiйнi)

т

8,5

40

Установлення й розбирання внутрішніх інвентарних

трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м

100м2 гп

6

41

Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень

100м2 гп

6


Гарантійний строк робіт повинен відповідати ДБН В.1-2-14-2009.


Роботи, повинні бути виконані відповідно до пп. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010 р.


ДОДАТОК 4

До документації конкурсних торгів


^ ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ


I. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2011 році виконати Замовникові роботи, першочергові протиаварійні роботи по адмінбудівлі МНС (Улаштування конструкцій даху), а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Найменування (номенклатура) робіт:

роботи за Договором, визначені пп.1 п.І Договору;

кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт - роботи виконуються відповідно до Графіку виконання робіт (Додаток до Договору № ):


1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.


II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи якість яких відповідає умовам сертифікатів якості, технічним паспортам, й іншій документації що засвідчують якість застосованих при виконанні робіт матеріалів і устаткування. Підрядник обов’язково погоджує з Замовником вартість, якість, види матеріалів, устаткування, при визначені певного етапу виконання робіт.

2.2. Підрядник повинен гарантувати якість виконання робіт вимогам стандартів, технічних умов та нормативів, що діють на території України на момент виконання робіт.

2.3. Якість робіт повинна відповідати специфікації, технічним умовам та національним стандартам України та повинна бути підтверджена технічними паспортами, сертифікатами якості виробника та сертифікатом відповідності, які Підрядник надає Замовнику.

2.4. Підрядник проводить перевірки й іспити якості робіт, матеріалів і конструкцій згідно правил Державних будівельних норм (далі- ДБН), ДСТУ та інших нормативних документів. Підрядник письмово інформує Замовника про результати перевірок і іспитів.

2.5. Виявлені в процесі перевірок і іспитів неякісні роботи, підлягають виправленню, за рахунок Підрядника, у встановлений Замовником термін.

2.6. У випадку не усунення в обговорений термін Підрядником дефектів у виконаних роботах Замовник вправі залучити для цього третіх осіб, з компенсацією понесених при цьому витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання належних сум за виконані роботи.

2.7. Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок схованих робіт. У випадку, якщо в результаті таких перевірок з’ясується, що використовувані матеріали, виконані роботи не відповідають нормам і стандартам, встановленим в Україні, обумовлені цим додаткові витрати (по проведенню додаткових перевірок схованих робіт, а також по усуненню недоліків) здійснюються за рахунок Підрядника.


III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить _________________________, у тому числі: _________________________________________________________________________________________

(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

відповідно до Договірної ціни на виконання ремонтно-будівельних робіт (Додаток №).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунок проводиться шляхом:

- оплати Замовником після пред’явлення Підрядником рахунка на оплату робіт (далі – рахунок) або після підписання Сторонами акта виконаних робіт;

- або попередньої оплати, яка здійснюється на підставі___ у термін до ____ в розмірі___ гривень;

або поетапної оплати Замовником виконаних робіт.


V. Виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт: вересень – до 20 грудня 2011 р.

5.2. Місце виконання робіт: Україна, м. Київ вул. О. Гончара 55-А, адміністративна будівля Міністерства надзвичайних ситуацій України.

5.3. Підрядник виконує роботи відповідно до пп.3 ч.2 ст.22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VІ від 01.06.2010 р., проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил Державних будівельних норм, ДСТУ та інших відповідних нормативних документів та проводяться відповідно до Графіку виконання робіт,


VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно Актів виконаних робіт за формою № КБ – 2 в;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у десятиденний строк;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір повідомивши про це Замовника у десятиденний строк.
VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня):

- при порушенні Підрядником термінів виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,5 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення;

- за порушення Підрядником умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних робіт;

а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором.


VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 робочих днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами цього договору, але не пізніше 20 грудня 2011 року.

10.2. В частині виконання Сторонами встановлених Договором інших зобов’язань, в т.ч. гарантійних - до повного їхнього виконання.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Умови цього Договору не відрізняються від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) Підрядника - переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами ціни Договору про закупівлю.

11.2. Усі зміни й доповнення до Договору оформлюються лише у вигляді Додаткових угод та дійсні за умови, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані обома Сторонами.


XII. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є наступні Додатки:

- Додаток - «Договірна ціна»;

-Додаток – «Локальні кошториси»

-Додаток - «Графік виконання робіт»;

- Додаток – «Розрахунок №1-4 «Прямі та загально виробничі витрати».

- Додаток – «Відомість ресурсів»

- Додаток – «Кошторис на проектно – вишукувальні роботи».

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


Замовник

Учасник

______________________М.П.

______________________М.П.ДОДАТОК 5

До документації конкурсних торгів


Довідка

про основні типи обладнання, будівельні машини і механізми (із зазначенням марок, типів, моделей, кількості одиниць, року випуску), що передбачається використовувати для виконання Робіт*
з/п

Тип обладнання, будівельних машин та механізмів, виробничих потужностей

Модель і вік устаткування, будівельних машин та механізмів,

років

Стан (в робочому стані, потребує ремонту, інш.), кількість наявних одиниць

^ Власне, орендоване

(назва орендодавця), буде придбане

(назва постачальника)

1

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи

учасника Підпис


М.П.


* на все обладнання, будівельні машини і механізми, що передбачається використовувати для виконання робіт обов’язково надається завірені учасником копії відповідних паспортів.


1081546505103908.html
1081676700552380.html
1081756488980617.html
1081868948227205.html
1081915187614598.html