Перелік та вартість послуг для юридичних осіб та ісі, які надає зберігач пат «кб «південкомбанк» своїм клієнтам


Додаток №1 до договору № Д-________ від „ ___ ” _______ 20__р.
Перелік та вартість послуг для юридичних осіб та ІСІ, які надає зберігач ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» своїм клієнтам


Назва послуги (операції)
Тариф

Умови нарахування

1. Адміністративні операції

1.1. Відкриття рахунку у цінних паперах


50 грн.

за операцію

1.2. Ведення рахунку в цінних паперах (абонентська плата)


20 грн.

за місяць

1.3. Внесення змін до анкети Депонента

20 грн.


за операцію

1.4. Закриття рахунку у цінних паперах


безкоштовно


-

2. Облікові операції

2.1. Зарахування/списання цінних паперів по операціях, що здійснюються без використання організатора торгівлі

0,01%, але не менше 30 грн. та не більше 150 грн.

за операцію

(від номінальної вартості)

2.2. Знерухомлення або матеріалізація ЦП з проведенням перереєстрації у реєстратора

100 грн. + вартість послуг реєстратора

за операцію

2.3. Переміщення ЦП (зміна номінального утримувача з проведенням перереєстрації)

15 грн. + вартість послуг реєстратора

за операцію

2.4.Блокування / розблокування цінних паперів на рахунках Зберігача


50 грн.

за операцію

2.5. Зберігання цінних паперів на рахунку Депонента (розраховується, виходячи із залишку на рахунку в цінних паперах на кінець місяця), при наявності цінних паперів на рахунку Депонента

0,005%, але не менше 20 грн., та не більше 300 грн.

за операцію

(від номінальної вартості)

3. Інформаційні операції

3.1. Довідка про відкриття рахунку у цінних паперах

безкоштовно

-

- дублікат


20 грн.

за операцію

3.2. Довідка про закриття рахунку у цінних паперах


20 грн.


за операцію

3.3. Видача виписок з рахунку у цінних паперах та звіт по проведеним операціям

передбач. договором – безкоштовно

-

- на вимогу Депонента


20 грн.


за операцію

3.4. Надання інформаційних довідок, додатково аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів


за домовленістю сторін

-

3.5. Послуги для клієнтів по оформленню документів

10 грн.


за один лист

4. Розрахунково-клірингові операції


4.1. Зарахування або списання цінних паперів або грошових коштів за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на організаторах торгівлі, що використовують гарантовані розрахунки з попереднім резервуванням активів

0,01% , від номінальної вартості, але не менше 10 грн., та не більше 100 грн.

за операцію

4.2. Блокування цінних паперів або грошових коштів за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на організаторах торгівлі, що використовують гарантовані розрахунки з попереднім резервуванням активів

0,01% , від номінальної вартості, але не менше 10 грн., та не більше 100 грн.

за операцію

4.3. Блокування цінних паперів або грошових коштів за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на організаторах торгівлі, що використовують гарантовані розрахунки без попереднього резервуванням активів


0,01% , від номінальної вартості, але не менше 50 грн., та не більше 250 грн.

за операцію

4.4. Зберігання цінних паперів на рахунку Депонента

безкоштовно

за операцію


5. Інші операції5.1. Розрахунок вартості чистих активів для інвестиційних та не державних пенсійних фондів

150 грн.

за операцію

5.2. Участь у зборах акціонерів за дорученням Депонента

за домовленістю сторін

-

5.3. Послуги щодо отримання доходу за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента


за домовленістю сторін

-


Оплата послуг Зберігача, що не передбачені даним переліком, проводиться згідно з Договором про відкриття рахунку у цінних паперах та додатковими угодами до нього.


Зберігач: Депонент:

^ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК»
19358767
83015, м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33а
П/р 61134002015980
335946
тел.(0562)31-77-83, (044)207-90-80, факс(044)207-90-80


Зберігач: Депонент:


______________ / Облєцова Ю.Е. / _____________ / ____________ /

М.П. М.П.
0956211768128380.html
0956358411953809.html
0956421005162534.html
0956469437780330.html
0956610336620936.html